top of page

OPĆENITO O LAGu

46.298 STANOVNIKA

733,5 km

POVRŠINA

2

Lokalna akcijska grupa je oblik lokalno-privatnog partnerstva koje čine predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti, privatnog sektora,  te civilnog društva a temelji se na LEADER pristupu. LEADER pristup je suradnja između državne uprave, lokalne samouprave,   nevladinih organizacija i   privatno- komercijalnog sektora s ciljem definiranja razvojnih smjernica na lokalnoj razini, razvijanja kapaciteta te razmjene znanja i iskustava ruralnih zajednica. Lokalna akcijska grupa – LAG“ Južna Istra“ predstavlja ruralno područje koje obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Gradovi  Vodnjan – Dignano i Rovinj-Rovigno, Općine: Barban, Fažana, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Svetvinčenat, Medulin, Bale-Valle i Kanfanar.  Osnivanje LAGa “Južna Istra“ započelo je registracijom u prosincu 2012 s ciljem promicanja ruralnog razvoja.

LAGa “Južna Istra“ odabran je  na javnom natječaju za sufinanciranje aktivnosti sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru 202.

 

 

Ciljevi LAGa „Južne Istre“ sukladno Statutu jesu:

  • Osiguravanja protoka informacija i prijenosa znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice

  • Razvijanja sinergijskog pristupa i umrežavanja svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja.

  • Promicanja vise dioničkog i višesektorskog pristupa u ukupnom razvoju područja LAG-a.

  • Korištenja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj.

  • Dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja područja LAG-a.

  • Jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja.

  • Pripreme LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU

  • Brige o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području

 

 

Opće djelovanje u skladu s načelima LEADER-a i CLLD smjernicama za razvoj lokalne zajednice LEADER pristup je metoda ruralnog razvoja koji se primjenjuje u svim zemljama članicama EU i na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima. LEADER potiče ruralna područja na održivi razvoj svojih zajednica uz povećanje konkurentnosti poslovnog sektora, poticanje sudjelovanja građana u donošenju lokalnih političkih odluka, zaštitu prirodne i kulturne baštine te razvoj društvenih sadržaja u ruralnim zajednicama.

 

CLLD (eng. CommunityLedLocalDevelopment -lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti. CLLD se provodi putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale, uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

bottom of page