Upute

Poštovani,

 

U nastavku donosimo kratku uputu vezanu uz sustav pitanja i odgovora:

  • Prije postavljanja upita

Na stranici www.lag-juznaistra.hr objavljuju se odgovori na upite vezane uz pojedini natječaj. Kako postoji mogućnost da smo ranije zaprimili upit sličan Vašem, molimo Vas da provjerite nije li na takav upit već odgovoreno.

  • Kako postaviti pitanje?

Pitanja s jasno naznačenom referencom na pojedini natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag.juzna.istra@gmail.com

  • Odgovaranje na upite

Odgovore nećete zaprimiti na adresu e-pošte putem koje je dostavljen upit, već ćete  dobiti obavijest s poveznicom putem koje ćete direktno pristupiti odgovoru na stranici www.lag-juznaistra.hr

NAPOMENA: s ciljem jednakog tretmana, LAG „Južna Istra“ ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

               PITANJE                                         ODGOVOR

  • facebook

Želite se učlaniti?

Obratite nam se!

Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Ova web stranica izrađena je u sklopu projekta Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja financiranog iz EU pristupnog programa IPARD. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAG-a Južna Istra i ne odražava nužno stajališta Europske unije.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG „JUŽNA ISTRA“

 

 

 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.

 Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“  LAG „JUŽNA ISTRA“