top of page

Upute

Poštovani,

 

U nastavku donosimo kratku uputu vezanu uz sustav pitanja i odgovora:

 • Prije postavljanja upita

Na stranici www.lag-juznaistra.hr objavljuju se odgovori na upite vezane uz pojedini natječaj. Kako postoji mogućnost da smo ranije zaprimili upit sličan Vašem, molimo Vas da provjerite nije li na takav upit već odgovoreno.

 • Kako postaviti pitanje?

Pitanja s jasno naznačenom referencom na pojedini natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag.juzna.istra@gmail.com

 • Odgovaranje na upite

Odgovore nećete zaprimiti na adresu e-pošte putem koje je dostavljen upit, već ćete  dobiti obavijest s poveznicom putem koje ćete direktno pristupiti odgovoru na stranici www.lag-juznaistra.hr

NAPOMENA: s ciljem jednakog tretmana, LAG „Južna Istra“ ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

               PITANJE                                         ODGOVOR

Natječaj za TO 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivednih gospodarstava" (1.1.3.-3-2021.) objavljen 05.10.2021. godine

PITANJE: Je li dozvoljena promjena sjedišta OPG-a nakon 01.10.2021. godine, u svrhu prijave na natječaj?

U okviru ovog Natječaja potpora se ne može dodijeliti nositelju projekta koji nema sjedište na području LAG obuhvata prije dana objave ovog Natječaja.

Poštovani,

Da li po kriteriju 4. Održivost projekta mogu ostvariti 5 bodova OPG-ovi koji imaju uspostavljen lanac opskrbe s otkupljivačima ili samo za prodaju na sajmovima? Ukoliko se prizna i prodaja otkupljivačima, da li je dovoljan dokaz otkupni blok (ako OPG nije dužan izdavati račune) i/ili račun ili treba priložiti ugovor? 

Tko se smatra "mladima" i "osobama treće životne dobi" (koje su dobne granice)  u smislu kriterija 3. iz Dodatnih kriterija?


Da li bodove po ovom kriteriju ostvaruju OPG-ovi koji imaju neku od navedenih skupina osoba među svojim članovima? 

Da li se maslinarstvo smatra voćarstvom?

- Korisnik ostvaruje 5 bodova iz osnovnog kriterija odabira br. IV. "Održivost projekta" ukoliko  postoji uspostavljen lanac opskrbe prema korisnicima. Postojanje lanca opskrbe dokazuje se nekim od sljedećih dokumenata:

a) Izvod iz računovodstvenih evidencija o kupcima (konto kartice o kupcima)

i/ili

b) ugovor o uporabi javne površine za prodaju poljoprivrednih proizvoda (uključujući ugovore o prodaji poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i sajmovima ili dokaze o plaćanju mjesta na istima)

i/ili

c) izlazne fakture

ili

d) preslike otkupnih blokova

- Pojam "osoba treće životne dobi" odnosi se na starije osobe u dobi od 65 i više godina života. Pojam "mladi" odnosi se na osobe do navršene 41. godine života.

- Kako bi korisnik ostvario bodove po dodatnom kriteriju odabira br. III. "CILJANE SKUPINE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA SU IZ OSJETLJIVIH SKUPINA DRUŠTVA" mora u poslovnom planu opisati na koji način projektom doprinosi promicanju jedne (3 boda) ili dviju i više kategorija (5 bodova) osjetljivih skupina društva.

- Maslinarstvo se ubraja u sektor voćarstva,

Poštovani,
planira se nabava preklopne potezne pile sa stolom, koja bi se koristila za popravljanje košnica za pčele (sitni popravci, izrada dijelova košnice i slično)
Molim Vas odgovor da li je navedeno ulaganje prihvatljivo

U okviru ovog natječaja prihvatljivo je ulaganje u kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Poštovani,

 

da li su propolis i pčelinji vosak poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni Dodatkom I. Ugovora o EU

Dodatak I. Ugovora o EU obuhvaća sve one proizvode koji su obuhvaćeni Poglavljima navedenim u Dodatku I. 

Poštovani,

 

imao bi jedan upit za novi natječaj koji je objavljen na vašim stranicama. Na stranici 13 se navodi kako se može kupiti polovni traktor do 10 godina starosti. da li se isti može kupiti polovan do 10 godina starosti ako korisnik ne posjeduje niti jedan traktor? ili korisnik mora imati stariji traktor u posjedu?

Odredba prema kojoj je dozvoljena nabava rabljenog traktora ne starijeg od deset godina starosti, ako se pri tome nabavlja traktor boljih tehničkih karakteristika (npr. jačina motora, godina starosti i slično) u odnosu na postojeći/e vrijedi ako je isto primjenjivo na pojedinog korisnika. U zagradi pored navedene odredbe stoji napomena "ako je primjenjivo".

Poštovani,

 

imam pitanje vezano za objavljeni natječaj za TO 1.1.3.  „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

 

Da li je unutar aktivnosti kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme prihvatljiva kupnja traktor kosilice za košnju trave.

U okviru ovog natječaja prihvatljivo je ulaganje u kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Poštovani,

Imamo nekoliko pitanja vezano uz uvjete prihvatljivosti:

 1. Da li je prihvatljiv korisnik koji se bavi uzgojem konoplje?

 2. Da li je prihvatljivo ulaganje u objekt ulaganja u koji korisnik posjeduje, trenutno nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje, a pretvorio bi se u sušaru za konoplju?

 3. Da li su prihvatljive aktivnosti/troškove izrade vodo i elektroinstalacija na postojećem objektu koji će se koristiti za primarnu poljoprivredu (sušara za konoplju)?

Da bi bio prihvatljiv u okviru ovog Natječaja, nositelj projekta mora:

 

 • imati sjedište/prebivalište na području LAG-a "Južna Istra"

 • biti upisan u Upisnik poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: Upisnik) sukladno nadležnim propisima najkasnije do 01.10.2021. godine

 • imati ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura

 • biti mikro ili malo poduzeće

 • biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:

 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

 2. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)

 3. obrt

 4. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

 5. zadruga.

 

U okviru ovog natječaja prihvatljivo je ulaganje u kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva.

Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Priloga 1 Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog 2. ovog Natječaja) i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU

bottom of page