Search
  • Petra Pilat Jakovcic

OBAVIJEST O IZMJENI NATJEČAJA ZA TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ obj


LAG „Južna Istra“ dana 01. listopada 2019. godine usvojio je tehničke izmjene Natječaja za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (1.1.3.-2-2019.) koji je objavljen dana 20. rujna 2019. godine.

Izmjene u tekstu Natječaja i popratnim prilozima i obrascima tehničke su naravi i obuhvaćaju isključivo slijedeće ispravke i/ili izmjene:

IZMJENE U TEKSTU NATJEČAJA:

  1. Ispravlja se numeracija poglavlja u tekstu Natječaja na način da se usklađuje se s brojčanim oznakama poglavlja Natječaja kako su navedene u Sadržaju na stranici br. 2 Natječaja.

  2. Na stranici br. 17. poglavlje Izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u:

  • Ispravlja se naziv Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe koja mijenja naziv u UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA.

  • Mijenja se datum nakon kojega Uprava za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu prilikom izračuna ekonomske veličine neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u sa 16. svibnja 2019. na 01.09.2019. godine.

IZMJENE U PRILOZIMA NATJEČAJA:

  1. Prilog br. I. Natječajna dokumentacija, dokument pod rednim brojem 4:

„Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdana od Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe nakon objave Natječaja te potpisana od djelatnika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe“ mijenja se na način da Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba mijenja naziv u Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Dokument pod rednim brojem 4. sada glasi

„Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdana od Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nakon objave Natječaja te potpisana od djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Pojašnjenje:

Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva obvezna je za sve nositelje projekata. Mora biti potpisana od strane djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i izdana nakon objave natječaja.

Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva sadrži sljedeće:

- Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva

- Izjava o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva

- FADN kalkulator s vidljivim izračunima“

2. Prilog br. IV-Kriteriji odabira-pojašnjenja i potrebna dokumentacija

Osnovni kriterij odabira br. 1. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva- stupac „Dokumentacija“ mijenja se na način da Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba mijenja naziv u Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Dokumentacija za osnovni kriterij odabira br. 1 „Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva“ sada glasi:

„Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdana od Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nakon datuma objave ovog Natječaja te potpisana od strane djelatnika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.“

IZMJENE U OBRASCIMA NATJEČAJA:

1. Obrazac E. Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda

U obrascu E. Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda ispravlja se datum objave Natječaja. Članak III. sada glasi:

„Ova se izjava daje za potrebe Natječaja LAG-a „Južna Istra“ za provedbu Mjere 1.1. „Potpora razvoju konkurentne i održive poljoprivrede“ – provedba tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, objavljenog dana 20. rujna 2019. godine, te se ne može koristiti u druge svrhe.“

2. Obrazac F. Izjava o provedenim projektima

U obrascu F. Izjava o provedenim projektima ispravlja se datum objave Natječaja. Članak III. sada glasi:

„Ova se izjava daje za potrebe Natječaja LAG-a „Južna Istra“ za provedbu Mjere 1.1. „Potpora razvoju konkurentne i održive poljoprivrede“ – provedba tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, objavljenog dana 20. rujna 2019. godine, te se ne može koristiti u druge svrhe.“

Svi ostali dijelovi Natječaja, te svi obrasci i prilozi koji nisu obuhvaćeni ovom izmjenom ostaju nepromijenjeni.


156 views
  • facebook

Želite se učlaniti?

Obratite nam se!

Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Ova web stranica izrađena je u sklopu projekta Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja financiranog iz EU pristupnog programa IPARD. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAG-a Južna Istra i ne odražava nužno stajališta Europske unije.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“  LAG „JUŽNA ISTRA“

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG „JUŽNA ISTRA“

 

 

 

 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.

 Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja