beaches-glavni-post-1
Wingsuit_basejump_rovinj_red_bull_airrace_skydiveteam_marco_waltenspiel_1_902bf4499f
2
Rovinj4
Dubrovnik-International-Opera-Festival
dancepoint8
c6203dae-b8d8-7c41-315e-531a6da3dd9c_2014-10-25-100836-_MG_6138-DaliborTalajic
rovinj3

ROVINJ - ROVIGNO

Površina 88 km2
 
Opis

Grad Rovinj nalazi se na zapadnoj obali Istre. Skupa s Porečom je najjači turistički centar Istre, te jedan od najjačih na Jadranu. U sastavu Grada Rovinja nalaze se svega dva naselja, Rovinj i Rovinjsko Selo. Područje grada Rovinja graniči s općinama Bale, Kanfanar, Sv. Lovreč i Vrsar.

Grad Rovinj je po Popisu stanovništva 2011. godine na površini od 88 km2 imao 14.294 stanovnika, što predstavlja 6,87% od ukupnog broja stanovnika Istarske županije, odnosno 0,33% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske.

Klima je mediteranska. Prosječna godišnja temperatura iznosi 16°C.  Prosječno osunčavanje, izraženo u satima, iznosi 2.393,3, dok godišnje padne 940 mm kiše po m2.

Prvo spominjanje Rovinja kao Castrum Rubini, koliko je poznato, nalazimo u djelu "Cosmographia" ravenskog Anonimusa. Zaključujemo da je Rovinj nastao u razdoblju od III. do V. st. Okolica današnjeg Rovinja je, prema arheološkim nalazima, bila nastanjena već u prapovijesnom razdoblju - brončanom i željeznom dobu, kada u Istri cvate kultura Histra koji su tu živjeli i trgovali sa Grcima i Etrušćanima.  Od 10. do 12, stoljeća s uspjehom se odupirao pritisku Venecije i stekao autonomni status (sa skupštinom građana i Velikim vijećem). Nakon kapitulacije Italije 1943., Rovinj se pridružio ustanku Hrvata u Istri da bi definitivno 1947 pripao Jugoslaviji.

Gospodarstvo Rovinja oslanja se na turizam i industriju, koji čine najveće izvore prihoda grada Rovinja. Od industrije važno je napomenuti Tvornicu duhana Rovinj te Istragrafiku, koje su preselile pogone u Kanfanar, Mirnu (tvornicu ribljih konzervi) te ostale manje tvornice kao Obrada-metaloprerađivačka tvornica te tvornica bezalkoholnih pića. Kod naselja Gripole Prostornim planom bivše Općine Rovinj, te Generalnim urbanističkim planom Grada Rovinja definirana je Poduzetnička zona Gripole-Spine, radi poticanja razvitka malog i srednjeg poduzetništva na području grada.

S obzirom na veličinu i strukturu poljoprivrednog zemljišta, na području grada Rovinja-Rovigno ne mogu se intenzivnije razvijati veliki poslovni subjekti koji bi obavljali djelatnost poljoprivrede, već se razvitak treba temeljiti na malim gospodarstvima kao što su obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa, po mogućnosti, specijaliziranom proizvodnjom. Za očekivati je da će na području grada Rovinja-Rovigno biti i nadalje nazočna sva tri načina djelovanja u poljoprivredi i to profesionalna poljoprivreda, poljoprivreda kao dopunska djelatnost te poljoprivreda kao hobi.

 

Manifestacije/Dagađanja

 

Rovinjska božićna čarolija – prosinac / siječanj

Blagdani u kući Batane – prosinac / siječanj

Antonja – siječanj

Rovinj Spring Jazz Festival – ožujak

Istarska rivijera – ožujak / travanj

Red bull air race – travanj / svibanj

Etnofilm – travanj

Istra Inspirit Spacio – lipanj

Rovinjska noć – kolovoz

Rovinjski festival vina – rujan

Martinja - studeni

 

 

Korisni brojevi
 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO: 052/805-205
Udruga „Agrorovinj“ , 052/812-436 ; 091/567-9676
TZ grada Rovinja Rovigno: 052/811-566

Proizvođači

  • facebook

Želite se učlaniti?

Obratite nam se!

Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Ova web stranica izrađena je u sklopu projekta Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja financiranog iz EU pristupnog programa IPARD. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAG-a Južna Istra i ne odražava nužno stajališta Europske unije.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“  LAG „JUŽNA ISTRA“

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG „JUŽNA ISTRA“

 

 

 

 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.

 Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

2