NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.1.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“


Objavljen je natječaj LAG-a „Južna Istra“ za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa (LAG) „Južna Istra“ dana 23.03.2018. godine objavljuje prvi LAG natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a „Južna Istra“ za razdoblje 2014.-2020.

Rok za podnošenje prijava projekata na Natječaj počinje teći od 09.04.2018. i traje do 11.05.2018. godine.

Svrha natječaja:

Omogućiti opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava kroz restrukturiranje i povećanje dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj će se način pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Potpora:

Potpora se korisnicima dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu, a sukladno prihvatljivim aktivnostima.

Ukupan iznos sredstava za ovaj Natječaj: 1.347.264,00 HRK.

Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore po projektu iznosi 111.678,00 HRK.

Tko se može prijaviti:

Na natječaj za navedeni tip operacije mogu se prijaviti nositelji projekata koji:

1. Imaju prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata: Bale-Valle, Barban, Fažana-Fasana, Kanfanar, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Svetvinčenat; Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano).

* Popis svih naselja koja pripadaju području LAG-a „Južna Istra“ nalazi se u Prilogu VI ovog Natječaja.

2. Upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015) ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva iznosi od 2.000 eura do 7.999 eura.

*Veličina poljoprivrednog gospodarstva dokazuje se potvrdom o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdanu od strane Savjetodavne službe.

3. pripadaju u rang mikro ili malog poduzeća

4. pripadaju jednom od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:

a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

b) obrt

c) trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici

javnopravna tijela)

d) zadruga

Aktivnosti koje se mogu financirati kroz ovaj tip operacije:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga ovog Natječaja (osim proizvoda ribarstva)

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. Natječaja (osim proizvoda ribarstva)

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.


Izdvojeni tekstovi
Najnoviji tekstovi
Arhiva
Pretraga po ključnim riječima
No tags yet.
  • facebook

Želite se učlaniti?

Obratite nam se!

Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Ova web stranica izrađena je u sklopu projekta Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja financiranog iz EU pristupnog programa IPARD. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAG-a Južna Istra i ne odražava nužno stajališta Europske unije.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG „JUŽNA ISTRA“

 

 

 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.

 Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“  LAG „JUŽNA ISTRA“