top of page

OBJAVA LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 2.1.2.

„ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

LAG "Južna Istra" objavio je dana 27.08.2020. godine drugi LAG natječaj za TO 2.1.2.„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (2.1.2.-2-2020.) iz LRS-a LAG-a „Južna Istra“ za razdoblje 2014.-2020. godine.


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 11.09.2020. do 12.10.2020. godine

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 560.566,32 HRK

SVRHA: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

OBLIK POTPORE: namjenska bespovratna novčana sredstava za sufinanciranje troškova provođenja prihvatljivih projekata navedenih u poglavlju 3.1 ovog Natječaja.

INTENZITET POTPORE: od 80% do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

VISINA POTPORE: 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po projektu

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.


Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. – Izjava o provedenim projektima

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Upute za prikupljanje ponuda I provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. – Upute MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti I pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Pojašnjenja kriterija odabira


Tekst Natječaja, uvjeti, rokovi i upute za podnošenje prijava te svi potrebni obrasci i prilozi nalaze se ovdje:


Izdvojeni tekstovi
Najnoviji tekstovi
Arhiva
Pretraga po ključnim riječima
No tags yet.
bottom of page