OBJAVA LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 2.1.2.

„ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

LAG "Južna Istra" objavio je dana 27.08.2020. godine drugi LAG natječaj za TO 2.1.2.„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (2.1.2.-2-2020.) iz LRS-a LAG-a „Južna Istra“ za razdoblje 2014.-2020. godine.


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 11.09.2020. do 12.10.2020. godine

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 560.566,32 HRK

SVRHA: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

OBLIK POTPORE: namjenska bespovratna novčana sredstava za sufinanciranje troškova provođenja prihvatljivih projekata navedenih u poglavlju 3.1 ovog Natječaja.

INTENZITET POTPORE: od 80% do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

VISINA POTPORE: 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po projektu

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.


Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. – Izjava o provedenim projektima

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Upute za prikupljanje ponuda I provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. – Upute MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti I pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Pojašnjenja kriterija odabira


Tekst Natječaja, uvjeti, rokovi i upute za podnošenje prijava te svi potrebni obrasci i prilozi nalaze se ovdje:


Izdvojeni tekstovi
Najnoviji tekstovi
Arhiva
Pretraga po ključnim riječima
No tags yet.
  • facebook

Želite se učlaniti?

Obratite nam se!

Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Ova web stranica izrađena je u sklopu projekta Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja financiranog iz EU pristupnog programa IPARD. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAG-a Južna Istra i ne odražava nužno stajališta Europske unije.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG „JUŽNA ISTRA“

 

 

 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.

 Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“  LAG „JUŽNA ISTRA“