top of page

TIP OPERACIJE 1.1.1. - 2019.

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.1.1

Dana 04. rujna 2019. godine usvojene su Izmjene LAG natječaja za provedbu tipa operacije „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.“.

Izmjene se odnose na povećanje ukupne alokacije te raspoloživa sredstva iznose 748.480,00 kn (stranica 3. dokumenta)

„RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI  POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 16.04.2019. do 20.05.2019. godine

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: (598.784,00 HRK ) - 748.480,00 HRK

SVRHA: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

OBLIK POTPORE: namjenska bespovratna novčana sredstava za sufinanciranje troškova provođenja prihvatljivih projekata navedenih u poglavlju 3.3. Natječaja.

 

INTENZITET POTPORE: od 50% do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

 

VISINA POTPORE: Visina javne potpore po projektu iznosi 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

​Tekst Natječaja, uvjeti, rokovi i upute za podnošenje prijava te svi potrebni obrasci i prilozi nalaze se u Natječajnoj dokumentaciji

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja

Obrazac A: - Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave

Obrazac C. – Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. – Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

Obrazac E. – Kriteriji odabira- Popis članova Proizvođačke organizaciji

Obrazac F.  –  Kriteriji odabira- Tablica zaposlenici

Obrazac G. – Izjava o provedenim projektima

 

 

 Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

 

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. – Upute za prikupljanje ponuda

Prilog VI  – Specifični kriteriji za ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. –  Upute MZOE

Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija i dokumentacija za bodovanje projektne prijave sukladno kriterijima 

NATJEČAJ
OBRASCI
PRILOZI

Konačna rang lista prijavljenih projekata na LAG Natječaj pod nazivom 1.1.1. RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Dana 27. rujna 2019. godine LAG "Južna Istra" objavljuje KONAČNU RANG LISTU odobrenu dana 04. rujna 2019. godine na sjednici Upravnog odbora LAG-a "Južna Istra" za projekate pristigle na LAG natječaj za tip operacije 1.1.1. RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA iz LRS, koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020.

bottom of page