top of page

TIP OPERACIJE 2.1.2. - 2018.

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 2.1.2.

„ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 24.12.2018. do 31.01.2019. godine

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 1.234.992,00 HRK 

SVRHA: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

 

OBLIK POTPORE: namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova provođenja prihvatljivih projekata navedenih u poglavlju 3.1 ovog Natječaja.

INTENZITET POTPORE: od 80% do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

VISINA POTPORE: 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po projektu

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Tekst Natječaja, uvjeti, rokovi i upute za podnošenje prijava te svi potrebni obrasci i prilozi nalaze se u Natječajnoj dokumentaciji:

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A  – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave – Tablica troškova I izračuna potpore

Obrazac C. – Izjava o veličini poduzeća

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Upute za prikupljanje ponuda I provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. – Upute MZOE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o status nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti I pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

NATJEČAJ
OBRASCI
PRILOZI
bottom of page