top of page

TIP OPERACIJE 2.1.2. - 2020.

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 2.1.2.
„ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 11.09.2020. do 12.10.2020. godine

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 560.566,32 HRK

SVRHA: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

 

OBLIK POTPORE: namjenska bespovratna novčana sredstava za sufinanciranje troškova provođenja prihvatljivih projekata navedenih u poglavlju 3.1 ovog Natječaja.

INTENZITET POTPORE: od 80% do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

VISINA POTPORE: 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po projektu

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Tekst Natječaja, uvjeti, rokovi i upute za podnošenje prijava te svi potrebni obrasci i prilozi nalaze se u Natječajnoj dokumentaciji:

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A  – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i  izračuna potpore

Obrazac C. – Izjava o provedenim projektima​

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

 

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Upute za prikupljanje ponuda I provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. – Upute MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti I pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Pojašnjenja kriterija odabira

*Svi nositelji projekata obvezni su ispuniti obrasce  A i B.

NATJEČAJ
OBRASCI
PRILOZI

Informativna prezentacija za LAG natječaj za TO 2.1.2.„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Poglavljem 2.3. Smjernica za provedbu postupka odabira projekta (v1.1., 10. listopada 2019. godine) propisano je kako  LAG mora održati informativne radionice vezano uz objavljeni LAG natječaj od dana objave LAG natječaja do dana početka podnošenja Zahtjeva za potporu. Obzirom na novonastale izvanredne okolnosti uzrokovane novim Covid-19 virusom, omogućena je i opcija objave informativne prezentacije na mrežnim stranicama LAG-a. 

U izrađenoj prezentaciji se nalaze pojašnjenja vezano uz uvjete prihvatljivosti projekata, uvjete prihvatljivosti prijavitelja, iznos i intenzitet potpore te pojašnjenja kriterija odabira i način podnošenja prijava na Natječaj.

bottom of page