Uvodna riječ

 

Vođeni tradicijom i potrebama zajedničkog razvoja u budućnosti, osnovali smo udrugu lokalnu akcijsku grupu LAG „Južna Istra“ na području deset jedinica lokalnih samouprava u Istarskoj županiji koja povezuje stanovnike iz Grada Vodnjana- Dignano i Rovinja- Rovigno te Općina: Barban, Fažana-Fasana, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Svetvinčenat, Bale- Valle i Kanfanar.

 

 

LEADER pristup, kao jedna od Mjera IPARD programa u RH, koji djelovanjem putem LAG-ova na originalan način doprinosi razvoju jednog područja dao je mogućnost osnivanja ovog LAG-a i njegovog djelovanja. Važnost i originalnost pristupa nastaje iz činjenice da lokalni dionici najbolje znaju prepoznati kako probleme i potrebe svoga kraja i stanovništva, tako i posebnosti i potencijale. Udružili smo institucionalnost JLS-a te snage poslovnog, javnog i civilnog sektora, osnažili dijalog i suradnju te krenuli graditi budućnost kroz naš LAG.

 

 

Cilj djelovanja LAG-a je poticanje održivog razvoja jednog područja kroz udruživanje lokalnih dionika, okupljanje svih raspoloživih resursa te izrada lokalne razvojne strategije i lokalnog operativnog plana. Djeluje se pomažući lokalnom stanovništvu, OPG-ovima, udrugama, poduzećima i ostalim subjektima u ruralnim područjima da ocjene potrebe i potencijale svojeg područja, te da na lokalnoj razini potaknu provedbu integriranih i kvalitetnih strategija održivog razvoja, razmjene iskustava i implementacije zajedničkih projekata koji doprinose ruralnom razvoju zajednice u prvom redu koristeći fondove EU. Udruživanje na lokalnoj razini spaja sve sudionike u ovom procesu i stvara osjećaj pripadnosti jednoj većoj cjelini kao što je Lokalna Akcijska Grupa. Temeljem pristupa od odozdo prema gore sami odlučujemo o prioritetima, potrebama i potencijalima našeg područja te o načinu i dinamici njihovog rješavanja.

 

 

Potaknuti činjenicom da jedino svi zajedno radom i međusobnom komunikacijom možemo ostvariti zadane ciljeve, pripremili smo ove stranice s namjerom da Vam detaljnije predstavimo djelovanje naše Lokalne akcijske grupe, da Vas dnevno informiramo o mogućnostima koje nude fondovi EU putem raspisanih natječaja te ostvarene edukacije, projekte, planove i mogućnosti za zajedničku suradnju.

 

 

 

Predsjednik LAG Južna Istra, Klaudio Vitasović

 

  • facebook

Želite se učlaniti?

Obratite nam se!

Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Ova web stranica izrađena je u sklopu projekta Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja financiranog iz EU pristupnog programa IPARD. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAG-a Južna Istra i ne odražava nužno stajališta Europske unije.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG „JUŽNA ISTRA“

 

 

 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.

 Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“  LAG „JUŽNA ISTRA“