top of page

OTVORENI NATJEČAJI

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.1.3.
„POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

Dana 28. travnja 2022. godine na sjednici Upravnog odbora LAG-a „Južna Istra“utvrđena je Konačna rang lista prijava pristiglih na LAG natječaj za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladan istoimenom tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.).

Donošenjem Konačne rang liste dovršen je postupak odabira projekata na razini LAG-a “Južna Istra”.

Sukladno odredbama LAG Natječaja LAG “Južna Istra” će u ime i za račun nositelja projekata putem AGRONET-a u roku od šezdeset (60) dana od dana objave konačne rang liste o provedenom LAG Natječaju podnijeti zahtjeve za potporu za odabrane projekte na Natječaj za provedbu LRS. Postupak dodjele potpore nositeljima projekata provodi Agencija za plaćanja, u skladu s odredbama Pravilnika i Natječaja za provedbu LRS.

NATJEČAJ
OBRASCI
PRILOZI

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI LAG NATJEČAJA ZA TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ objavljenog dana 05. listopada 2021. godine

 

LAG "Južna Istra" dana 12. travnja 2022. godine usvojio je prvu izmjenu Natječaja za TO 1.1.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" objavljenog 05. listopada 2021. godine. 

Usvojene izmjene odnose se isključivo na iznos raspoloživih sredstava za predmetni natječaj.

 

Ukupna alokacija sredstava povećana je s 3.794.323,40 HRK na 4.021.487,01 HRK.

 

DATUM OBJAVE NATJEČAJA: 05. listopada 2021. godine

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 25.listopada 2021. do 30. studenog 2021. godine

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:  3.794.323,40  HRK

OBLIK POTPORE: namjenska bespovratna novčana sredstava (paušalni iznos) za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti koje su navedene u Poslovnom planu

INTENZITET POTPORE: do 100% ukupno prihvatljivih troškova

VISINA POTPORE:  113.278,50 HRK  po projektu

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Tekst Natječaja, uvjeti, rokovi i upute za podnošenje prijava te svi potrebni obrasci i prilozi nalaze se niže u Natječajnoj dokumentaciji:

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A.* – Prijavni obrazac

Obrazac B.* – Poslovni plan (opisni - Word i tablični – Excel dio)

Obrazac C.* – Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. – FADN (EVPG) kalkulator

Obrazac E. – Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda na lokaciji proizvodnje

Obrazac F. – Izjava o provedenim projektima

Obrazac G. – Izjava o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi

 

*Svi nositelji projekata obvezni su ispuniti ove obrasce.

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

 

Prilog I. – Natječajna dokumentacija za podnošenje prijave

Prilog II. – Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. – Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV. – Kriteriji odabira – pojašnjenje i potrebna dokumentacija za provjeru

Prilog V. – Pravilnik o postupku odabira projekta na razini LAG-a „Južna Istra“ (pročišćeni tekst)

Prilog VI. – Popis naselja na području LAG-a „Južna Istra“

bottom of page