top of page

LAG NATJEČAJI

LAG-natječaje provodi LAG "Južna Istra" za mjere, podmjere i tipove operacija sadržane u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a "Južna Istra" 2014.-2020., a namijenjeni su nositeljima projekta s teritorijalnog područja LAG-a 

 

Na temelju usvojene i od Ministarstva poljoprivrede odobrene Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014. – 2020. (LRS) LAG priprema i objavljuje LAG-natječaje, vrši administrativnu obradu i ocjenjivanje prijava, donosi odluku o odabiru projekata, prati njihovu provedbu te vrednuje provedbu cjelokupne LRS.

 

U svrhu provedbe i postizanja ciljeva LRS-a LAG će objavljivati natječaje za sljedeće tipove operacija:

  • 1.1.1. koji je istovjetan tipu operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iz PRR-a RH 2014. – 2020.

  • 1.1.3. koji je istovjetan tipu operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz PRR-a RH 2014. – 2020.

  • 2.1.2. koji je istovjetan tipu operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz PRR-a RH 2014. – 2020.

 

Sredstva javne potpore za provođenje LAG-natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10%.

bottom of page