LAG NATJEČAJI

LAG-natječaje provodi LAG "Južna Istra" za mjere, podmjere i tipove operacija sadržane u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a "Južna Istra" 2014.-2020., a namijenjeni su nositeljima projekta s teritorijalnog područja LAG-a 

 

Na temelju usvojene i od Ministarstva poljoprivrede odobrene Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014. – 2020. (LRS) LAG priprema i objavljuje LAG-natječaje, vrši administrativnu obradu i ocjenjivanje prijava, donosi odluku o odabiru projekata, prati njihovu provedbu te vrednuje provedbu cjelokupne LRS.

 

U svrhu provedbe i postizanja ciljeva LRS-a LAG će objavljivati natječaje za sljedeće tipove operacija:

  • 1.1.1. koji je istovjetan tipu operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iz PRR-a RH 2014. – 2020.

  • 1.1.3. koji je istovjetan tipu operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz PRR-a RH 2014. – 2020.

  • 2.1.2. koji je istovjetan tipu operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz PRR-a RH 2014. – 2020.

 

Sredstva javne potpore za provođenje LAG-natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10%.

  • facebook

Želite se učlaniti?

Obratite nam se!

Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Ova web stranica izrađena je u sklopu projekta Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja financiranog iz EU pristupnog programa IPARD. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAG-a Južna Istra i ne odražava nužno stajališta Europske unije.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG „JUŽNA ISTRA“

 

 

 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.

 Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“  LAG „JUŽNA ISTRA“