OTVORENI NATJEČAJI

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.1.3.
„POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

DATUM OBJAVE NATJEČAJA: 05. listopada 2021. godine

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 25.listopada 2021. do 30. studenog 2021. godine

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:  3.794.323,40  HRK

OBLIK POTPORE: namjenska bespovratna novčana sredstava (paušalni iznos) za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti koje su navedene u Poslovnom planu

INTENZITET POTPORE: do 100% ukupno prihvatljivih troškova

VISINA POTPORE:  113.278,50 HRK  po projektu

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Tekst Natječaja, uvjeti, rokovi i upute za podnošenje prijava te svi potrebni obrasci i prilozi nalaze se niže u Natječajnoj dokumentaciji:

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A.* – Prijavni obrazac

Obrazac B.* – Poslovni plan (opisni - Word i tablični – Excel dio)

Obrazac C.* – Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. – FADN (EVPG) kalkulator

Obrazac E. – Izjava o prodaji poljoprivrednih proizvoda na lokaciji proizvodnje

Obrazac F. – Izjava o provedenim projektima

Obrazac G. – Izjava o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi

 

*Svi nositelji projekata obvezni su ispuniti ove obrasce.

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

 

Prilog I. – Natječajna dokumentacija za podnošenje prijave

Prilog II. – Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. – Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV. – Kriteriji odabira – pojašnjenje i potrebna dokumentacija za provjeru

Prilog V. – Pravilnik o postupku odabira projekta na razini LAG-a „Južna Istra“ (pročišćeni tekst)

Prilog VI. – Popis naselja na području LAG-a „Južna Istra“

NATJEČAJ
OBRASCI
PRILOZI