top of page

 Tijela LAG-a su: Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik i Nadzorni odbor. 

 Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja LAG-a. Skupštinu čine svi redovni članovi. 

 Predsjednik obavlja izvršne i druge poslove određene Statutom LAG-a, a izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom koje obavlja predsjednik   u istom obimu ovlašten je obavljati i dopredsjenik po ovlaštenju predsjednika.

  Predsjednik LAG-a Južna Istra je g. Predrag Pliško, predstavnik Općine Marčana, a dopredsjednik g. Gordan Trojanović, predstavnik obrta "Rasadnik Darko".

  Upravni odbor je koordinativno tijelo LAG-a koje organizira i obavlja tekuće poslove LAG-a, te donosi odluke iz svoje nadležnosti. 

Članovi Upravnog odbora jesu:​

 1. Grad Vodnjan-Dignano, predstavnik: Edi Pastrovicchio

 2. Općina Marčana, predstavnik: Predrag Pliško

 3. Obrt za proizvodnju bilja Rasadnik Darko, predstavnik: Gordan Trojanović

 4. M.G. Express d.o.o., predstavnica: Maria-Gracia Baćac

 5. OPG Sanjin Siljan, predstavnik: Sanjin Siljan

 6. OPG Predan, predstavnica: Milena Predan

 7. Zajednica Talijana Šišan – Sissano, predstavnik: Claudio Grbac

 8. Peršić, obrt za poljoprivredu i stočarstvo, predstavnik: Alen Peršić

 9. Turistička zajednica Općine Barban, predstavnica: Jelena Lučić Baćac

 10. Povijesna udruga Kaštel, predstavnica: Mirjana Brščić Vitasović

 11. Udruga umirovljenika Općine Bale, predstavnica: Radana Grujić

 12. Društvo osoba sa invaliditetom, predstavnica: Vesna Miletić-Kancelir

 13. Općina Fažana-Fasana, predstavnik: Dimitrije Švabić

Nadzorni odbor kontrolira rad LAG-a, ocienjuje izvršenje odredaba Statuta, nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja LAG-a, a u postupku odabira projekata LAG Natječaja je tijelo za prigovore na izdane odluke upravnog odbora. 

 

bottom of page