top of page

 

  

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Pravilnikom se uređuju postupci nabave roba ili usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura (bez PDV-a), odnosno manje od 66.360,00 eura (bez PDV-a) za nabavu radova.

  

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 144/22) Skupština LAG-a Južna Istra je na elektroničkoj sjednici održanoj od 19.06.-21.06.2023. godine donijela 

 SUKOB INTERESA:

Sukladno odredbi čl. 80. stavak. 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), LAG Južna Istra kao naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa u smislu    članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 

 PLANOVI NABAVE:

 

 

 

 

 REGISTAR UGOVORA: 

bottom of page