top of page

 

  

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Pravilnikom se uređuju postupci nabave robe ili usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno postupci nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (bez PDV-a).

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Skupština LAG-a Južna Istra je na svojoj sjednici održanoj dana 15.12.2021. godine donijela:

  

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 144/22) Skupština LAG-a Južna Istra je na elektroničkoj sjednici održanoj od 19.06.-21.06.2023. godine donijela 

 SUKOB INTERESA:

Sukladno odredbi čl. 80. stavak. 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), LAG Južna Istra kao naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa u smislu    članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 

  PLANOVI NABAVE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGISTAR UGOVORA: 

bottom of page