Lokalna razvojna strategija LAG-a Južna Istra za razdoblje 2014 - 2020 temeljni je dokument djelovanja LAG-a na svom području. 

Lokalna razvojna strategija izrađena je za određeno vremensko razdoblje koje je ekvivalentno financijskom razdoblju temeljnih strateških dokumenata EU. 

U nastavku možete pronaći Lokalnu razvojnu strategiju te izmjene iste: