top of page

 

INNOVA OLIVA

Zajednički je projekt suradnje lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) s područja Istarske županije:  LAG-a „Središnja Istra“, LAG-a „Sjeverna Istra“, LAG-a „Istočna Istra“ i LAG-a „Južna Istra“ te LAG-a "Mareta" s područja Zadarske županije. Glavni partner u projektu je LAG "Sjeverna Istra".,

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta: jačanje kapaciteta lokalnih dionika za tranziciju na kružnu poljoprivredu na području obuhvata LAG-ova partnera
Specifični ciljevi projekta:
- SC 1. Ojačati kapacitet projektnih partnera (LAG-ova) za podupiranje kružnog bio-gospodarstva u sektoru poljoprivrede u okviru svojih LRS
- SC. 2 Upoznati ciljnu skupinu poljoprivrednika sa brojnim mogućnostima valorizacije poljoprivredne biomase
- SC 3. Unaprijediti poslovna znanja i vještine ciljne skupine poljoprivrednika
- SC 4. Upoznati opću javnost sa područja obuhvata LAG-ova partnera sa pojmom kružnog bio-gospodarstva u poljoprivredi

 

Vrijednost projekta i izvori financiranja: 

Projekt se provodi unutar podmjere 19.3. 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 56.143,34 EUR.

 

DOMAĆE OD MALIH NOGU

Zajednički je projekt suradnje lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) s područja Istarske županije:  LAG-a „Središnja Istra“, LAG-a „Sjeverna Istra“, LAG-a „Istočna Istra“ i LAG-a „Južna Istra“. Glavni partner u projektu bio je LAG "Središnja Istra".

 

Cilj projekta: stvaranje preduvjeta za povećanje potrošnje i uvođenje novih lokalnih proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove na području Istarske županije.

 

Vrijednost projekta i izvori financiranja: 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 703.155,16 kuna, a financiran je iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. kroz podmjeru 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«.

 

Trajanje projekta: Provedba projekta trajala je dvije godine, od travnja 2019. godine do travnja 2021. godine. 

 

 

KULTERRA: 

Provedba integriranog razvojnog programa „KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini – Grimani i Petrapilosa“ podrazumijeva ulaganja u kulturnu baštinu kroz integraciju različitih, ali povezanih aktivnosti kako bi se unaprijedilo upravljanje kulturnim dobrima u Svetvinčentu i Buzetu, ali i stavili u funkciju održivog kulturnog turizma.
Vodeći partner projekta „KulTERRA“ je Općina Svetvinčenat uz još 11 partnera iz javnog, privatnog i civilnog sektora (i LAG Južna Istra), osiguravajući time dugotrajnu održivost povezivanjem lokalne zajednice sa privatnim sektorom te politikama javne uprave, na lokalnoj i regionalnoj razini.

Integriranim razvojnim programom KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa predviđena  je rekonstrukcija dvaju spomenika kulture, razvoj kulturnih, edukativnih i prezentacijskih sadržaja unutar kaštela, uspostava i postav zbirke oružja Ferlin unutar kaštela Morosini – Girmani, prezentacijski centar autohtonih prehrambenih proizvoda – kušaona Središnje Istre unutar Kaštela Morosini – Grimani.

 

Cilj projekta: Svrha projekta je da Svetvinčenat i Buzet budu kulturno-povijesne prepoznatljive turističke destinacije tijekom cijele godine (365) zahvaljujući potpunoj obnovi i opremanju oba Kaštela kako bi se stvorio temelj za provedbu Integriranog razvojnog programa destinacije.

Implementacija projekta će omogućiti gospodarski razvoj lokalne zajednice čime će se ostvariti blagostanje i povećanje životnog standarda ali i stvoriti atraktivna turistička lokacija za privlačenje većeg broja posjetitelja i noćenja.

Vrijednost projekta i izvori financiranja: 

Ukupna vrijednost projekta „KulTERRA“ iznosi 22.594.779,13 kn, od čega je 19.204.801,29 kn (85% iznosa) osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: Razdoblje provedbe projekta je od 1. prosinca 2016. do 1. lipnja 2019. godine.

MALE RUKE PROTIV ŠPORKE MUKE:

Projekt „Male ruke protiv šporke muke – Piccole mani per il mondo di domani“ je projekt koji promiče svijest djece o zaštiti prirode i okoliša.

Cilj projekta je edukacija djece i mladeži o važnosti zaštite prirode i okoliša te ostalim segmentima održivog razvoja i poticanje djece i mladeži da preuzmu odgovornost za održivi razvoj.

 U sklopu projekta održana je interaktivna predstava na temu ekologije, održivog razvoja i važnosti selektivnog prikupljanja otpada te recikliranja koja je formom i sadržajno bila prilagođena uzrastu publike. Na zabavan i maštovit način djeca su naučila osnovne pojmove o ekologiji te selektivnom prikupljanju otpada te su im podijeljene i edukativne brošure-bojanke na temu ekologije.   Putem projekta nabavljene su potrebne didaktičke igračke za igru i učenje,

bottom of page