Pic2.jpg
Pic13.jpg
Pic12.JPG
Pic11.jpg
Pic10.jpg
Pic9.jpg
Pic8.jpg
Pic7.jpg
Pic6.jpg
Pic5.jpg

SVETVINČENAT

Površina 79,74 km2
 
Opis

 

U središtu južnog dijela Istre na pola puta Pazin-Pula, uz cestu koja spaja unutrašnjost s jugom poluotoka, položen je gradić. Na krševitoj visoravni okružen šumama, pašnjacima i vinogradima, sa svojim kaštelom, crkvama i zvonikom smjestio se Svetvinčenat.

Svetvinčenat, Savičenta, San Vincenti, tri naziva istog mjesta, kojima je polazište u imenu zaštitnika, hispanskog mučenika sv. Vincencija i istoimenoj opatiji oko koje se razvio gradić. Priča započinje na mjestu današnjeg groblja gdje su vrijedni benediktinci, pionirski prokrčivši šume, obrađivali crvenu zemlju, sagradili nastambu i crkvu, te tako privukli prve naseljenike. Medu visokim, šutljivim čempresima koji skrivaju najstariju sačuvanu svetvinčensku građevinu i danas šumi njihovo staro geslo "Ora et labora" (moli i radi).

 

Manifestacije/Dagađanja

 

FEŠTA OD ROŽIĆ -travanj

ROVERSKA FEŠTA - lipanj

FESTIVAL SIRA I NAJ KOZA-srpanj

FESTIVAL PLESA I NEVERBALNOG KAZALIŠTA - srpanj

SREDNJOVJEKOVNI FESTIVAL - kolovoz

MRKAT ISTRIJANSKEGA DELA - rujan

SMOTRA ISTARSKOG TOVARA - listopad

FEŠTA MLADEGA VINA – listopad

 

 

Korisni brojevi

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETVINČENAT

Turistička zajednica općine Svetvinčenat

Svetvinčenat 20

telefon: +385 (0)52 560 349

mobitel: +385 (0)91 4468 081

e-mail: info@tz-svetvincenat.hr

http://www.tz-svetvincenat.hr

 

 

OPĆINA SVETVINČENAT: +385 (0)52 560 016

Općina Svetvinčenat

Svetvinčenat 47

Telefon: +385 (0) 52 560 016

Telefax: +385 (0) 52 560 005

E-mail:  info@svetvincenat.hr

Web:  http://svetvincenat.hr/

 

Agroturizam Ondina

 Bričanci 4

52342 Svetvinčenat 
  +385 (0) 52 560 051

 

Buffet STARI DUB

Smoljanci 60

52342 Svetvinčenat 
  +385 (0) 52 560 044

 

Konoba KLARIĆI

Klarići 83a

52342 Svetvinčenat 
 

tel:+38552579137

fax:+38552579413

mob:+38598219987

mail:konoba.klarici@email.t-com.hr

www.konobaklarici.fullbusiness.com

 

Pizzeria GRIMANI

Svetvinčenat 45a 

52342 Svetvinčenat 

  +385 (0) 52 560 407

 

Proizvođači

Pizzeria PALACE

Svetvinčenat 45a 

52342 Svetvinčenat 

  +385 (0) 52 560 407

 

 

OPG Udruga "Lavanda" (O.P.G. Pekica)

Address:
Pekici 1
52342 Svetvinčenat 

Phone: +385(0)52560346 
Mobitel: +385(0)99 5156 666 

https://www.facebook.com/opg.pekica

 

 

OPG MACAN

Stancija Čipuli 27

52342 Svetvinčenat

Svetvinčenat

opgmacan@hotmail.com

+385 (0) 52 98 943 0900

 

 

OPG Poli Ondine

Tvrtka: Ondina Glavina

Adresa: Bričanci 4

Pošta, Grad: 52342 , Svetvinčenat

Telefon: +385 (0) 52 560 051

Mobitel: + 385 (0) 98 247 710

opg.ondina@gmail.com

Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Ova web stranica izrađena je u sklopu projekta Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja financiranog iz EU pristupnog programa IPARD. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAG-a Južna Istra i ne odražava nužno stajališta Europske unije.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG „JUŽNA ISTRA“

 

 

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.

 Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“  LAG „JUŽNA ISTRA“

Želite se učlaniti?

Obratite nam se!

  • facebook