LIŽNJAN

LIŽNJAN

KANFANAR

KANFANAR

MARČANA

MARČANA

BALE

BALE

BARBAN

BARBAN

VODNJAN

VODNJAN

MEDULIN

MEDULIN

SVETVINČENAT

SVETVINČENAT

ROVINJ

ROVINJ

FAŽANA

FAŽANA

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA

JUŽNA ISTRA

Brošure

Informativni
materijali

Proslistajte naše informativne materijale.

Događanja

Seminari, eventi 
i manifestacije

Pratite raspored naših događanja, radionica, seminara i manifestacija.

Natječaji

EU fondovi, natječaji Hrvatskih ministarstava i agencija

Pratite informacije o aktualnim natječajima za sufinanciranje iz Europske unije.

Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

Ova web stranica izrađena je u sklopu projekta Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja financiranog iz EU pristupnog programa IPARD. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost LAG-a Južna Istra i ne odražava nužno stajališta Europske unije.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG „JUŽNA ISTRA“

 

 

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014. – 2020.

 Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“  LAG „JUŽNA ISTRA“

Želite se učlaniti?

Obratite nam se!

  • facebook